Ook De Innovatie Coöperatie innoveert

De Innovatie Coöperatie is alweer vijf jaar onderweg om boeren, loonwerkers en andere agro MKB’ers te ondersteunen bij het realiseren van hun innovatieve plannen en ideeën. Tot voor kort vormde de Innovatieraad daarbij een ondersteunende rol. De Innovatie Coöperatie is nu in een fase beland, waarin via een flexibele invulling de denkkracht van de leden van de Innovatieraad benut gaat worden via Agro Innovatietafels.

Bert Groot Wesseldijk, voorzitter van de Stichting Agro Innovatie, waar De Innovatie Coöperatie bestuurlijk onder valt: ‘De Innovatieraad, bestaande uit vertegenwoordigers van Rabobank, Regio Stedendriehoek, provincie Gelderland, landbouw en onderwijs, kwam voorheen, als netwerk van diverse deskundigen, op vaste momenten in het jaar bijeen. In 2022 vond er geen gezamenlijk overlegmoment plaats, terwijl er wél regelmatig één-op-één afstemming plaatsvond tussen leden van de Innovatieraad en de innovatiemakelaars. In alle gevallen ging dit om een ondernemer of een groep ondernemers die ‘vastloopt’ in het innovatie-vraagstuk. Dat was voor ons reden om de opzet van de Innovatieraad aan te passen.’

Flexibele inzet Innovatieraad bij innovatievraag

Programmamanager bij De Innovatie Coöperatie Erik Koldewey legt uit: ‘Wij denken dat een meer flexibele invulling van de Innovatieraad beter aansluit bij de behoefte van de ondernemers. We zetten de denkkracht en expertise van onze netwerkpartners gerichter in voor concrete vraagstukken van de agro-ondernemer. Hiervoor organiseren wij Agro Innovatietafels rondom een specifieke innovatievraag van een ondernemer, met een gerichte uitnodiging aan netwerkpartners om mee te denken over oplossingen. Per tafel wordt deelname flexibel ingevuld waarvoor netwerkpartners op basis van hun interesse en specifieke expertise persoonlijk worden uitgenodigd.’

Agro Innovatietafels

De Agro Innovatietafels zijn gericht op het meedenken, adviseren en meewerken aan het realiseren van innovatieve ideeën. Tijdens deze sessies staat een specifiek innovatievraagstuk centraal. Diverse netwerkpartners gaan vanuit verschillende invalshoeken in gesprek over kansen en dilemma’s. Doel is om gezamenlijk tot oplossingen en samenwerkingsmogelijkheden te komen. Erik: ‘Een divers gezelschap van denkers en doeners pakt de vraag beet en bekijkt deze vanuit verschillende perspectieven. In sommige gevallen functioneren de tafels ook als breekijzer om drempels voor innovatieve projecten te ‘slechten’.’

De aftrap

Dit voorjaar organiseert De Innovatie Coöperatie twee Agro Innovatietafels, waarbij de leden van de voormalige Innovatieraad bij betrokken worden. Afhankelijk van het vraagstuk worden ook ‘nieuwe’ denkers en doeners uitgenodigd. Het gaat om:

  • Gronddruk in de Stedendriehoek – Meer natuurinclusief boeren door extensiveren
  • Vrijkomende agrarische bebouwing in Lochem – Lokaal upgraden van sloopmateriaal van stallen